ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่อง ลิงค์
การรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ตามลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 --
การรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 --
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แนวปฏิบัติของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน ภาษา-คณิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน ภาษา-จีน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน ภาษา-ญี่ปุ่น
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน ภาษา-ฝรั่งเศส
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน ภาษา-เยอรมัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน ภาษา-เกาหลี
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป แผนการเรียน ภาษา-สเปน
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เว็บสมัครสอบออนไลน์ | เว็บไซต์โรงเรียน