ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่อง ลิงค์
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน วิทย์-คณิต --
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน ภาษา-คณิต --
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน ภาษา-จีน --
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน ภาษา-ญี่ปุ่น --
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน ภาษา-ฝรั่งเศส --
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน ภาษา-เยอรมัน --
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน ภาษา-เกาหลี --
บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน ภาษา-สเปน --
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เว็บสมัครสอบออนไลน์ | เว็บไซต์โรงเรียน